De bruggen bestaan uit 1,4 en 7 pentomino’s.

Ons Record:95

Naar de vorige pagina