De bruggen bestaan uit 1,3 en 8 pentomino’s.

Ons Record:111

Naar de vorige pagina