De bruggen bestaan uit 1,5 en 6 pentomino’s.

Ons Record:87

Naar de vorige pagina