De bruggen bestaan uit 2,3 en 7 pentomino’s.

Ons Record:96

Naar de vorige pagina