De bruggen bestaan uit 2,4 en 6 pentomino’s.

Ons Record:84

Naar de vorige pagina