De bruggen bestaan uit 3,3 en 6 pentomino’s.

Ons Record:81

Naar de vorige pagina