Het webadres wordt genoteerd:"pentomino.classy.be"