Het mailadres wordt opgeschreven. Mijn postbus gaat te klein zijn