School in Mandalay

Juffen overleggen. Monnik komt kijken; bijna middag