School in Mandalay

De juf heeft een kleurtje nodig.