Kalaw - Children home : Tommys
Laatste opdracht: een balkje maken van 3x4x5.
Samen lukt het, zonder taal!