Dekomino gevuld met 2 pentomino's

 Op http://en.wikipedia.org/wiki/Polyomino#External_links vonden we dat er 4655 dekomino's zijn.
We zochten alle dekomino's die gevuld kunnen worden met twee verschillende pentomino's.
Er zijn 12x11:2 =66 combinaties van 2 verschillende pentomino's.
Bij elke combinatie is het aantal vermeld. In het rood staat het aantal dat we vroeger reeds getekend hebben. De rood omrande dekomino's zijn geen nieuwe vormen.
Bij de combinatie FN en PL is er een niet-symmetrische dekomino die op twee manieren kan gevuld worden. Deze zijn dus tweemaal getekend in het plaatje FN en in het plaatje PL en de tweede is telkens met groen omrand.


 

Overzicht met aantallen:Dank aan Aad Thoen die een fout ontdekte in ons verhaal.

Helmut Postl ons mailde dat er 3230 dekomino's zijn die gevuld kunnen worden met twee verschillende pentomino's. Oorspronkelijk hadden we er 3231 gevonden maar Helmut heeft gelijk !
Graag een mail naar:
o.d.m@fulladsl.be