Congruente dekomino en symmetrie

Peter Esser tekende alle decomino's met een minstens één symmetrie-as.
http://mitglied.multimania.de/polyforms/squaredomtan/start.html#Onesidedset
Omdat sites soms verwijderd worden zonder enige aankondiging hebben we het plaatje ook hieronder geplaatst.

Over symmetrie bij pentomino's kan je heel wat vinden op onze site.
We zochten alle dekomino's met minstens één symmetrie-as die minstens op twee manieren kunnen gevuld worden met twee pentomino's.George Sicherman mailde: "Herr dr. Esser has omitted all the decominoes with simple birotary symmetry!"
We denken niet dat Peter die vergeten is: het ging om de dekomino's met een symmetrie-AS
We kregen van George alle dekomino's die een symmetrie-middelpunt bezitten.


We zochten alle dekomino's met een symmetriemiddelpunt die minstens op twee manieren kunnen gevuld worden met twee pentomino's.

Om volledig te zijn herhalen we de dekomino's die zowel een horizontale als een verticale symmetrieas hebben, want die hebben een symmetriemiddelpunt en kunnen op minstens twee manieren gevuld worden met twee pentomino's.


Puzzeltje
Zoek twee decomino's die geen symmetrie-as en geen symmetriemiddelpunt hebben en toch op twee manieren gevuld kunnen worden met twee dezelfde pentomino's
Oplossing (eerst zelf zoeken)