Dekomino gevuld met 2 dezelfde pentomino's

 Op http://en.wikipedia.org/wiki/Polyomino#External_links vonden we dat er 4655 dekomino's zijn.
We zochten alle dekomino's die gevuld kunnen worden met twee dezelfde pentomino's.
Bij elke combinatie is het aantal vermeld. In het rood staat het aantal dat we vroeger reeds getekend hebben. De rood omrande dekomino's zijn geen nieuwe vormen.
 

Overzicht met aantallen:Er zijn dus 432 dekomino's die kunnen gevuld worden met twee dezelfde pentomino's.
Met heel veel dank aan Helmut voor het verbeteren en het ons bezorgen van een goede nachtrust.

Opmerkingen of aanvullingen?
Graag een mail naar:
o.d.m@fulladsl.be

Hier volgen een aantal kleine puzzelvraagjes.
Zoek de enige dekomino die kan gevuld worden met twee Z-pentomino's enerzijds en met twee verschillende pentomino's anderzijds.
ZZ - AB

Zoek de enige dekomino die op twee verschillende manieren kan gevuld worden met twee dezelfde pentomino's.
AA - AA

Zoek de enige dekomino die tweemaal kan gevuld worden met twee dezelfde pentomino's en ook nog eens met twee verschillende pentomino's.
AA - BB - CD

Zoek de enige dekomino die op twee manieren kan gevuld worden met twee dezelfde pentomino's enerzijds en anderzijds op twee manieren met één van dezelfde pentomino's en met nog een andere.
AA - BB - AC - BC