Octomino gevuld met 2 dezelfde tetromino's
George Sicherman:"
Now find an asymmetric octomino that can be tiled with either of two tetrominoes!"
Oplossing (eerst zelf zoeken)
We zochten alle octomino's die gevuld kunnen worden met twee dezelfde tetromino's.
Bij elke combinatie is het aantal vermeld. In het rood staat het aantal dat we vroeger reeds getekend hebben. De rood omrande octomino's  zijn geen nieuwe vormen.
 

Er zijn 98 octomino's die kunnen gevuld worden met twee dezelfde tetromino's.

Hieronder volgt een overzicht van alle octomino's die op meer dan één manier kunnen gevuld worden met 2 dezelfde tetromino's.

Voor de volledigheid zochten we ook alle octomino's die gevuld kunnen worden met twee dezelfde tetromino's en ook met twee verschillende
AA - BC

Opmerkingen of aanvullingen?
Graag een mail naar:
o.d.m@fulladsl.be