School in Lamani dorp (15 km van Badami)
Een paar heel ijverige. De vlijt was evenredig met het aantal prijzen.