School in Lamani dorp (15 km van Badami)
De 'L' is een hexomino en dan moet er gefoefeld worden, maar het lijkt wel een pentomino-hond.