School in Lamani dorp (15 km van Badami)
Het was een heel luidruchtige bende