School in Lamani dorp (15 km van Badami)
Waar is mijn strengheid gebleven?