School in Lamani dorp (15 km van Badami)
Er waren enkele voorbeeldige kindjes