School in Lamani dorp (15 km van Badami)
Er was onderbreking voor de melkbedeling (alleen degenen die naar school kwamen kregen dagelijks een beker melk)