Ontdekken van pentomino's
In Longwa kennen de Konyaks nu ook pentomino's (Zelfs Hermine toonde enige belangstelling)