Versnijden van de P-pentomino
Pas na het tekenen van alle pentomino's mochten ze versnijden.