Pentomino-ereburger van Innsbrück

Maak 6x2 bruggen:
A en B, C en D, E en F, G en H, I en J, K en L en wel zodat:
Ten eerste:
Alle 12 de bruggen inwendig rechthoekig zijn

Ten tweede:
A en B = 6 en 6 pentomino’s
C en D = 5 en 7 pentomino’s
E en F = 4 en 8 pentomino’s
G en H = 3 en 9 pentomino’s
I en J = 2 en 10 pentomino’s
K en L = 1 en 11 pentomino’s
Ten derde:
De totale aantallen van [6,6],[5,7],[4,8],[3,9],[2,10],[1,11] moeten een rekenkundige reeks vormen

Zoek het max. van de 6 totalen

Aad van de Wetering zond ons een oplossing van 705

Naar de vorige pagina