Links naar wiskundesites

Dit is het GNOMON-weblog van Luc Gheysens waar wiskunde het centrale thema is.
 Wie op zoek is naar leuke wiskunde moet daar zeker zijn.
 

Volgens Bartjens... is het enige Nederlandstalige tijdschrift voor rekenonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar. Het tijdschrift en de website is voor iedereen die zich inzet voor nog beter rekenonderwijs. Op de site is bijvoorbeeld ruimte voor discussie, nieuws, een agenda en meer informatie over rekenonderwijs te vinden.


De Kangoeroe is een internationale Europese wiskundewedstrijd.
Op hun site vindt men heel wat leuke opgaven en bovendien de uitwerkingen.
Een aanrader.


Schitterende site waar wiskunde tot leven komt.
Gewoon bezoeken! (Franstalig)
http://perso.wanadoo.fr/therese.eveilleau


Hier is heel wat informatie te vinden voor leraars en leerlingen : wiskunde spelletjes, leuke problemen, puzzles...(Franstalig)
 wiskunde-links

Stichting Vierkant voor wiskunde.
Naast allerlei andere activiteiten geven ze jaarlijks een kalender uit vol met mooie wiskundeproblemen


Pythagoras-wiskundetijdschrift voor jongeren.
In het februarinummer 2000 staat een artikel over pentomino's.
Op de site kan je pentominolinks vinden als je naar "links naar andere URL's" gaat en dan "wiskunde per onderwerp" neemt.


Deze boeken gaan over meetkundige snijdingen.
Men verdeelt één of meer figuren in stukken,
die dan samen een andere figuur vormen.