Pentomino-ereburger van Pontenet

Maak 3x2 bruggen:
A en B, C en D, E en F en wel zodat:
Ten eerste:
Alle 6 de bruggen inwendig rechthoekig zijn

Ten tweede:
A en B = 1 en 11 pentomino’s
C en D = 2 en 10 pentomino’s
E en F = 3 en 9 pentomino’s
Ten derde:
De som van de inwendige oppervlakten van A en B gelijk is aan die van C en D en gelijk is aan die van E en F

Ons record: 133

Met dank aan Pieter Torbijn voor de opgave

Naar de vorige pagina