Trapopgave 2

Maak met een set pentomino's telkens twee trappen.
Het totale aantal treden van de twee trappen samen moet 18 zijn.

Gebruik voor de eerste twee trappen elk 6  verschillende pentomino's.De volgende twee trappen bestaan uit 7 en 5 pentomino’s, dan 8 en 4, 9 en 3, 10 en 2 en ten slotte 11 en 1.
De pentomino’s moeten elkaar raken met minstens 1 zijde.
De ingesloten oppervlakte door elk trapje moet een geheel vormen. (mag 0 zijn).
De totale ingesloten oppervlakte door de 2 trapjes moet telkens gelijk zijn.
In ons voorbeeld is dit telkens 95, maar voor de verdeling [11,1] vinden we nooit een totale ingesloten oppervlakte van 95.
Zoek een getal dat bij elke verdeling de ingesloten oppervlakte is. Probeer een zo groot mogelijk getal te vinden.