Trapopgave 9

Maak 6x2 trapjes( op- en aantrede 1 en eventueel met overloop): A en B, C en D, E en F, G en H, I en J, K en L en wel zodat:

1)A en B = 6 en 6 pentomino’s
C en D = 5 en 7 pentomino’s
E en F = 4 en 8 pentomino’s
G en H = 3 en 9 pentomino’s
I en J = 2 en 10 pentomino’s
K en L = 1 en 11 pentomino’s.

2)Het totaal aantal treden van de 2 trapjes moet 18 zijn.

3)De pentomino’s moeten elkaar raken met minstens 1 zijde.

4)De ingesloten oppervlakte door elk trapje moet een geheel vormen.

5)De totale aantallen van [6,6],[5,7],[4,8],[3,9],[2,10],[1,11] moeten een rekenkundige rij vormen.De volgorde van de verdeling heeft geen belang, maar elke verdeling moet juist éénmaal voorkomen.

Zoek het minimum van de 6 totalen.
In ons voorbeeld is het totaal van de ingesloten oppervlakten : 483

   

Ons record: 426