Pythagoras gaat op safari

Freya Persyn, Quentin Renaux en Kimberly Cardon maakten de volgende leuke opdrachten (voor hun werk van Pythagoras)
Pythagoras en zijn vrienden hebben samen een krokodil gevangen in hun net.
Wat is de omtrek (op 0,1 nauwkeurig) van dit net als het zijaanzicht er uit ziet als op de onderstaande tekening?

Vul nadien de krokodil met een pentominoset.

Ook vogels ontsnappen niet aan Pythagoras en zijn vrienden, net als de andere dieren worden ze gevangen genomen.
Hoe lang was het net dat ze gebruikten? (op 0,1 nk.)

Vul nadien de arend met een pentominoset.

In hun doos zat ook nog een struisvogel (gemaakt met strijkparels). Ook deze was in een net gevangen.
Kan je berekenen hoe lang dit net is? (op 0,1 nk.)

Vul nadien de struisvogel met een pentominoset.
 

Terug naar vorige pagina