De tromino

Een Tromino's zijn de vormen die ontstaan door drie eenheidsvierkanten bij elkaar te plaatsen. Om dit gemakkelijk te doen gebruiken we de domino en leggen we aan iedere zijde een derde eenheidsvierkant.
De verkregen vorm is dan de uitkomst.

De verkregen vormen zijn: