Versnijden van 8 pentomino's tot een vierkant

Aangezien acht pentomino's samen een oppervlakte 40 hebben moeten we een vierkant maken met oppervlakte 40.
We kunnen 40 bekomen als de som van de kwadraten van 2 en 6. Dus als we een rechthoekige driehoek hebben met rechthoekszijden 2 en 6 dan is de schuine zijde ook de zijde van een vierkant met oppervlakte 40. Bij de pentomino's vinden we echter geen rechthoekige driehoeken met rechthoekszijden 2 en 6.
Daarom vereenvoudigen we de vierkantswortel:Roel Huisman bezorgde ons alle versnijdingen van 8 gelijke pentomino's tot een vierkant.
Op zijn site stonden nog heel wat mooie versnijdingen maar de site is niet meer online. Jammer!


Helmut Postl kon er echter 2 met minder stukken.

We hebben met geogebra ook een animatie gemaakt van een 8P-pentomino's tot een vierkant
We willen heel graag andere versnijdingen toevoegen.
Mail naar o.d.m@fulladsl.be