23. Bepalingswedstrijd

Je krijgt nog maar eens een set pentomino's:
pentomino

Stel vier Ja / Nee vragen zodat elke pentomino volledig bepaald is.
Voorbeelden van vragen:

  • Heeft de pentomino een symmetrie-as? Voor uitleg bij deze vraag klik hier.
  • Is de pentomino de ontvouwing van een open doosje?
  • Als men een pentomino tekent op schaal 2 wordt zijn oppervlakte 4-maal groter. We proberen hem op te vullen met 4 verschillende pentomino's. Zijn hiervoor bij de pentomino meer dan 2 oplossingen mogelijk? Voor uitleg bij deze vraag klik hier.
  • Kan deze pentomino samen met een andere pentomino de decamino hiernaast opvullen
    Voor uitleg bij deze vraag klik hier.
  

Je moet dus een set van 4 vragen maken waarbij geen enkele pentomino dezelfde antwoorden heeft als een andere.

Ons voorbeeld:

Pentomino

Minstens 1 symmetrie-as Open doosje Meer dan 2 oplossingen bij vergroten Gegeven decamino vullen samen met andere pentomino
F nee ja nee ja
I ja nee nee nee
L nee ja ja nee
N nee ja ja ja
P nee nee ja ja
T ja ja nee nee
U ja nee ja ja
V ja nee nee ja
W ja ja ja nee
X ja ja nee ja
Y nee ja nee nee
Z nee ja ja nee

Deze vier vragen zijn niet goed om alle pentomino's juist te bepalen. De set met antwoorden is dezelfde voor de L en de Z pentomino.
Kan je vier vragen vinden die telkens in volgorde vier verschillende antwoorden geven. Je mag meerdere oplossingen insturen. Enkelvoudige vragen vinden we beter.