45. Pentosudokuwedstrijd met drietallen
Het idee is van Aad Thoen uit Amsterdam.
Aad van de Wetering werkte voor ons het idee uit.
Met dank aan Aad.
Er waren twee opgaven omdat we ze allebei heel leuk vinden en het was vakantie
 sudoku met som van drietallen
Los de bovenstaande sudoku op zodat aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
◊  1 t/m 9 in rijen en kolommen
◊  De som van de getallen in de pentomino’s moet 25 zijn.
◊  De som van de getallen in de tetromino’s moet 20 zijn.
◊  Drie naast elkaar staande cijfers abc zijn nooit een sommetje a + b = c (waarbij a < b) of a = b + c (waarbij c < b) . Naast elkaar betekent: horizontaal, verticaal of diagonaal.


Bij de volgende sudoku gelden de volgende voorwaarden:
◊  1 t/m 9 in rijen en kolommen
◊  De som van de getallen in de pentomino’s moet 25 zijn.
◊  De som van de getallen in de tetromino’s moet 20 zijn.
◊  Drie naast elkaar staande cijfers zijn nooit een rekenkundige rij. Dus 123, 963, 159, 333, 468 enz. zijn niet toegestaan. Naast elkaar betekent: horizontaal, verticaal of diagonaal.
sudoku met rij van drietal