De verkoop van heilig water en kransjes werd stilgelegd.
Meisje ging in namiddag naar school (1 uur tevoet naar de stad)