Pentominoarend en symmetrie

Sofie Devos uit 3 Humane Wetenschappen aan het KSO Glorieux te Ronse tekende deze symmetrische arend.

arend
Vul deze arend op met 4 pentominosets.
De arend heeft een verticale symmetrieas.
In de oplossing moet elke pentomino gespiegeld worden op een congruente pentomino.
HULP
 
Wil je een oplossing zien?
Oplossing
 
Kan je ook zo'n leuke tekening maken?
Mail het ons
o.d.m@fulladsl.be