EVER STAND - Lacquerware Workshop
Hoe kan men een pentominorechthoek op een lakken dienschaal tekenen?
Er komt heel wat denkwerk aan te pas.
"No possible!"