De polyomino's

Solomon Golomb
Werk van Ken Knowlton

In 1953 introduceerde Solomon W. Golomb, toen student aan de Harvard Universiteit, de term polyomino voor figuren die gevormd worden door eenheidsvierkanten samen te voegen. Omdat een domino bestaat uit twee aaneengesloten vierkanten, stelde Golomb voor figuren met drie vierkanten tromino's te noemen. Die met vier tetromino's. En verder pentomino's, hexomino's, heptomino's, enz.
De eenheidsvierkanten kunnen op verschillende manieren aaneengesmeed worden. Er is één monomino en één domino. Er zijn twee verschillende tromino's, vijf verschillende tetromino's en twaalf verschillende pentomino's.

Klik op de naam van de polyomino om hun opbouw te zien.

Ken Knowlton mailde ons:"Thank you for the kind words about my artwork.
Yes, I would be pleased if you put my portrait of Solomon Golomb on your Pentomino site, and would like, as you suggest, for you to add a link to my site www.KnowltonMosaics.com
"