Pento-magisch vierkant

In een magisch vierkant is de som van de getallen in alle rijen, kolommen en diagonalen hetzelfde.
We vertrekken van het volgende
magische vierkant

Lee Sallows had het lumineus idee van de getallen te vervangen door figuren . Met deze figuren van elke rij, van iedere kolom en van de diagonalen moet steeds dezelfde vorm worden gelegd.
Matthijs Coster maakte hierover de prijsvraag voor het tijdschrift Pythagoras.
We maakten hierop een variante en kunnen hiermee misschien deel 7 winnen ;-)

magisch vierkant F pentomino
Maak een geomagisch vierkant (van 3x3) met een pentomino in het midden onderaan.
De vorm van het doel is onbelangrijk maar moet per rij, per kolom en per diagonaal een congruente vorm zijn.
Het leukste is natuurlijk dat het doel een vierkant is.
Hier volgen nog een paar oplossingen.

magisch vierkant P pentomino

magisch vierkant T pentomino

magisch vierkant V pentomino

magisch vierkant W pentomino

 Elke deelnemer verdient eeuwige roem.
We zijn tevreden met elke andere oplossing. Twee oplossingen zijn verschillend als tenminste 2 figuren verschillend zijn.
Wie een oplossing inzendt en graag een pentominoset ontvangt, meldt dit bij de oplossing.

Helmut Postl uit Wenen mailde ons voor de andere pentomino's een oplossing.
magisch vierkant I pentomino

magisch vierkant L pentomino

magisch vierkant N pentomino

 

magisch vierkant U pentomino

 

 magisch vierkant X pentomino

magisch vierkant Y pentomino

magisch vierkant Z pentomino

Leerlingen van 3de jaar elektriciteit aan het zoeken.  

Jason Van Geldorp

Miguel Provost

Kenny Vandendriessche


Stuur je oplossing naar:o.d.m@fulladsl.be