Pento-magisch vierkant

In een magisch vierkant is de som van de getallen in alle rijen, kolommen en diagonalen hetzelfde.
We vertrekken van het volgende
magische vierkant

Lee Sallows had het lumineus idee van de getallen te vervangen door figuren . Met deze figuren van elke rij, van iedere kolom en van de diagonalen moet steeds dezelfde vorm worden gelegd.
Matthijs Coster maakte hierover de prijsvraag voor het tijdschrift Pythagoras.

Maak een geomagisch vierkant (van 3x3) met een pentomino links onderaan.
De vorm van het doel is onbelangrijk maar moet per rij, per kolom en per diagonaal een congruente vorm zijn.


Aad van de Wetering mailde ons:"Al eerder had ik bedacht dat je tweehoog nooit ver hoeft te zoeken: De oneven stukken passen bij elkaar, de even kun je altijd toevoegen".
Knap gezien Aad !


 We zochten dus een doel waarbij alle afmetingen van de omgeschreven rechthoek meer dan twee zijn. Het ging goed.
 


 Kan je dat ook?

Wie een oplossing inzendt en graag een pentominoset ontvangt, meldt dit bij de oplossing.

Stuur je oplossing naar:o.d.m@fulladsl.be