Pento-magisch vierkant

In een magisch vierkant is de som van de getallen in alle rijen, kolommen en diagonalen hetzelfde.
We vertrekken van het volgende
magische vierkant
Magisch vierkant

Lee Sallows had het lumineus idee van de getallen te vervangen door figuren . Met deze figuren van elke rij, van iedere kolom en van de diagonalen moet steeds dezelfde vorm worden gelegd.
Matthijs Coster maakte hierover de prijsvraag voor het tijdschrift Pythagoras.
We maakten hierop een variante voor onze pentominowedstrijd.
Edo Timmermans maakte de Engelse vertaling en mailde:"Ik heb eraan toegevoegd dat de stukjes de maten 1..9 moeten hebben. (Anders is het geen Geo-Lo Shu meer). Het kan anders ook met een 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 en 7-omino!"
Schitterend bedacht Edo!
Maak een geomagisch vierkant (van 3x3) met een pentomino in het midden onderaan.
De vorm van het doel is onbelangrijk maar moet per rij, per kolom en per diagonaal een congruente vorm zijn.
magisch vierkant

 Elke deelnemer verdient eeuwige roem.
We zijn tevreden met elke andere oplossing. Twee oplossingen zijn verschillend als tenminste 2 figuren verschillend zijn.
Wie een oplossing inzendt en graag een pentominoset ontvangt, meldt dit bij de oplossing.

Stuur je oplossing naar:o.d.m@fulladsl.be