Omtrek I-pentomino

 Het idee van de vraag komt uit de Vlaamse Wiskunde Olympiade 1998-1999, Tweede Ronde.

Elk vierkant van de I-pentomino wordt verdeeld in 7 congruente rechthoeken met elk een omtrek van 32 cm.

Wat is de omtrek van de I-pentomino?

Hulp:

We zien dat de som van de omtrekken van de 7 rechthoeken gelijk is aan 16x zijde van een vierkant van de I-pentomino.

Oplossing