Vraag 18

We vonden de inspiratie voor deze vraag bij de Vlaamse Wiskunde Olympiade 2001-Tweede ronde.

 Hoeveel procent van de F-pentomino werd gearceerd?Op elk vierkant is de oppervlakte van de gearceerde driehoeken de helft van de oppervlakte van het vierkant.

Oppervlakte driehoeken = b.h:2 + b'.h:2 = (b+b').h : 2 = zē:2
Er is dus 50% van de F-pentomino gearceerd.