Vraag 18

Deze vraag komt van de Vlaamse Wiskunde Olympiade Junior 2002-Tweede ronde.

De gearceerde oppervlakte van de L-pentomino is 10 dm².
Bepaal de omtrek in cm van de gearceerde figuur.

De L-pentomino heeft een oppervlakte van 20 dm². ( Het gearceerde deel is juist de helft.)
Elke monomino heeft dus een oppervlakte van 400 cm² en dus een zijde van 20 cm.
De zijde van een klein vierkantje is dus 5 cm.
De omtrek van 5 monomino's is 400 cm. Er zijn echter 8 gemeenschappelijke kleine zijden.
De omtrek van de gearceerde figuur is 400 cm - 40 cm = 360 cm.
( Je kan dit ook vinden als 72 x 5 cm)