Congruente decamino's

Verdeel een set pentomino's in 3 groepjes.

Leg met de eerste vier twee congruente decamino's.
congruentie

Leg met de vier volgende pentomino's opnieuw 2 congruente figuren.
congruentie

Met de resterende vier pentomino's moet men weer 2 congruente figuren leggen.
congruentie

Van Helmut Postl kregen we een mail op 15/08/2004 waarin hij voor dit probleem 4 verschillende groepen van oplossingen gevonden had:
1) onze oplossing: FITU, LNVZ, PWXY
   Hij vond voor de groep LNVZ nog 3 andere mogelijke oplossingen.
2) FPTZ, ILNW, UVXY
3) FNVW, ITUZ, LPXY
4) FLXY, ITUZ, NPVW

Vind je nog andere oplossingen ?
Mail het ons
o.d.m@fulladsl.be


We denken echter dat het volledig is want Helmut mailde ons:"Here are all possibilities to divide the pentominoes into 3 desired groups. I let the computer run to find all possibilities. There are less than I thought."
En we geloven Helmut: van pentomino's weet hij alles.