Pentominosudoku

We kregen dit probleem van Aidan Burns:
"Please feel free to use my puzzle on your site :)"
Dit probleem staat bij hem op http://uk.geocities.com/aidan_001/puzzles2.html

Deze puzzel bestaat uit de 12 pentomino's samen met de vierkante tetromino.
Op elks stuk staan nummers van 1 tot 8.
Leg met de verschillende stukken een vierkant van 8x8 zodat op elke rij en op elke kolom de getallen 1 tot 8 juist 1 maal voorkomen.
De stukken zijn niet eenzijdig. Ze mogen dus gedraaid, gespiegeld en geklikt worden.
In zijn bericht stond:"There are over 16000 ways of putting the shapes into the 8x8 square"
 
We lieten het FlatPoly voor ons uitzoeken, er zijn er 16146.

Aad van de Wetering zocht voor ons uit dat de oplossing uniek is (Afgezien van 7 identieke.)