2 Vierkanten uit 1 pentominoset

We kregen een mail van Leon van den Broek met de vraag of het mogelijk was met één set pentomino's twee vierkanten van 5x5 te maken.
Vooraleer we over FlatPoly (= schitterend programma van Aad van de Wetering) beschikten, hadden we (= 2 IW) alle vierkanten van 5x5 gezocht die we met een pentominoset konden leggen. Het zijn er 107.
Met de pentomino's kan men 792 groepjes maken van 5 verschillende.(Aantal combinaties van 12 elementen 5 per 5 genomen)
Hiervan zijn er echter maar 44 waarmee we een vierkant kunnen leggen.
We bekijken deze mogelijkheden en kwamen tot het volgende resultaat: