Hint bij tectonic Matthijs
Als de onderstaande pentomino’s (L en T) ergens op de puzzel worden neergelegd, dan bevatten deze vormen nooit gelijktijdig de getallen 1 t/m 5.