Oplossing van "FILL IN PUZZLY"


 

F en P linksboven, I moet daar naar beneden met de L ernaast.

De U kan in 2 standen

 

We gaan verder met U1.
Z kan in 2 standen

 

We bekijken Z1.

De L-pento sluit hoe dan ook een gebied af van 27 vakjes. Dit is geen 5-voud.
Z1 kan dus niet.

We gaan verder met Z2.

Dit kan niet omwille van rood deel.
U2 is de juiste stand.

Dus de P naar links. Dan past alleen I, L en V.
Z1 kan niet (rood vierkantje over)
We gaan verder met Z2


L1 kan niet omwille dat L1 gebied afsluit van 6 vakjes.
L2 kan niet want we kunnen Y niet meer plaatsen.
Het moet dus Z3 zijn. 


Bij L1 kan Y niet meer.


Bij L2 kunnen we Y plaatsen.
Y1 sluit gebied af van 8 vierkantjes. Y1 is fout.
Y2 sluit gebied af van 10 vierkantjes dat kan gevuld worden met NP of met YP.
We gaan verder met Y2


I1 en I2 kan niet, omwille van rood gebied.
Bij I3 kunnen we de N niet meer plaatsen.
L2 kan dus ook niet dus het moet wel L3 zijn.


We plaatsen de Y


Bij N1 liggen P tegen elkaar.
Het moet dus N2 zijn.
We vullen verder aan met I, U en Z