Records Wedstrijd 50

Oplossingen van de opgave van Alexandre Owen Muniz
Bob Henderson uit USA


Bob stuurde ook een inzending voor de eenzijdige pentomino's


Helmut Postl uit Oostenrijk
"Here are my solutions. They don’t seem to be optimal, but I’m pretty sure that they are.
The 12 ordinary pentominoes form a cycle with taxicab distance 9. They go 5 squares to the east and 4 squares to the south."

"The 18 one-sided pentominoes form a cycle with taxicab distance 13. They go 8 squares to the east and 5 squares to the south."


Berend Jan van der Zwaag uit Nederland
"De opgave van Alexandre Owen Muniz doet mij denken aan Andrea Gilbert's Maze of Life, wat van Conway's Game of Life is afgeleid:
http://www.clickmazes.com/life/ixlife.htm"

"Ik had nog een pentominocyclus liggen die ik een tijdje geleden al gevonden had. Snelheid (5,4) is 9.
Hij gebruikt de twaalf pento's, al is de x-pentomino eigenlijk overbodig, zoals je in het onderste plaatje kunt zien.
Er zijn meer oplossingen die tot deze zelfde snelheid leiden, maar daarvan heb ik geen plaatjes gemaakt. Hogere snelheden heb ik nog niet kunnen ontdekken."


Aad Thoen uit Nederland
Kleuring geeft aan welke cellen van links naar rechts worden verplaatst.
In dit probeersel is de totale verplaatsing over vector (5, 3).

De snelheid is de som van de absolute waarden van deze coördinaatsgetallen, nl. 8.


Bij vaststelling van fouten of onvolledigheid, mail naar:
o.d.m@fulladsl.be