Dekomino gevuld met 2 pentomino's

 Op http://en.wikipedia.org/wiki/Polyomino#External_links vonden we dat er 4655 dekomino's zijn.
We zochten alle dekomino's die gevuld kunnen worden met twee dezelfde pentomino's en niet met 2 verschillende.
Bij elke combinatie is het aantal vermeld. In het rood staat een dekomino die we vroeger reeds getekend hebben of ene die kan gevuld worden met 2 verschillende pentomino's.

Overzicht met aantallen:Er zijn dus 381 dekomino's die kunnen gevuld worden met twee dezelfde pentomino's en niet met 2 verschillende pentomino's.
Aangezien we reeds berekend hebben dat er 3230 dekomino's zijn die gevuld kunnen worden met twee verschillende pentomino's zijn er dus 3611 (= 3230 + 381) dekomino's die gevuld kunnen worden met 2 pentomino's.

Opmerkingen of aanvullingen?
Graag een mail naar:
o.d.m@fulladsl.be